Mål: T 3286-02

NJA 2003 s. 407

Prejudikat

Fråga om hovrätten bort hålla huvudförhandling i mål om äktenskapsskillnad.