Mål: B 1699-03

Prejudikat

Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.