Mål: B 1699-03

NJA 2004 s. 354

Prejudikat

Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.