Mål: Ö 1517-03

NJA 2004 s. 407

Prejudikat

Delgivning med bolag i utlandet har ansetts ha skett genom åtgärder som motsvarar kraven enligt 13 § delgivningslagen (1970:428).