Mål: T 4171-05

”Konkursboets obehöriga nyttjande” NJA 2007 s. 519

Prejudikat

Ett konkursbo som använt en hyreslokal efter det att hyresavtalet upphört att gälla, har ådragit sig massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjandet av lokalen.