Mål: Ö 2233-05

NJA 2007 s. 120

Prejudikat

Upplåtelse har underkänts som servitut på grund av omfattningen av driftsmomentet i de förpliktelser som åvilat den tjänande fastigheten.