Mål: B 301-08

"0,73 gram kokain" NJA 2008 s. 653

Prejudikat

Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.