Mål: B 1015-09

Prejudikat

Reformatio in pejus. Fråga om riksåklagarens överklagande skett till den tilltalades förmån.