Mål: B 1015-09

NJA 2010 s. 555

Prejudikat

Reformatio in pejus. Fråga om riksåklagarens överklagande skett till den tilltalades förmån.