Mål: B 2883-09

NJA 2011 s. 77

Prejudikat

Rattfylleri. Fråga om den som har fört en moped, vars motor inte har varit i gång, ska anses ha fört ett motordrivet fordon i trafikbrottslagens mening.