Mål: B 965-12

"Bagageutrymmesdomen" NJA 2012 s. 510

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter ecstasy)