Mål: B 965-12

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter ecstasy)