Mål: Ö 880-13

"Sandås Transport" NJA 2013 s. 1017

Prejudikat

Fråga huruvida ett avtal om att inte överklaga en tingsrätts dom har verkan, när tvisten påstås röra konkurrensbegränsning som domstol har att beakta självmant. Avtalets verkan som hinder mot att ta upp överklagandet ska prövas innan frågan om prövningstillstånd behandlas.

NJA 2013 s. 1017