Mål: T 5702-11

NJA 2013 s. 736

Prejudikat

För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken måste egendomens värde normalt ha minskat med i vart fall en fjärdedel.

NJA 2013 s. 736