Mål: Ö 2880-11

NJA 2013 s. 725

Prejudikat

Tidpunkt för uppkomsten av hyresfordran och fordran avseende beställt arbete på hyresobjekt vid en tillämpning av medansvarsbestämmelsen i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

NJA 2013 s. 725