Mål: Ö 3417-13

NJA 2014 s. 643

Prejudikat

När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver den andra parten inte göra det. Om den part som har begärt bodelning återkallar begäran, får det verkan för den andra parten först när denne förklarar sig avstå från bodelning eller avståendet framgår på något annat sätt.

NJA 2014 s. 643