Mål: T 2878-12

"Shyamlånet" NJA 2014 s. 473

Prejudikat

En bank lämnade ett lån till ett bolag och lånelikviden användes för betalning av bolagets förfallna krediter hos banken. Den omständigheten att banken genom långivningen inte försattes i en sämre förmögenhets­ställning har inte ansetts innebära att ett skadeståndanspråk mot en person som dömts för att ha vilselett banken att lämna lånet inte kan bifallas.

NJA 2014 s. 473