Mål: Ö 3996-13

NJA 2015 s. 882

Prejudikat

Resning har beviljats i ett mål som sist har avgjorts av Högsta domstolen. Med hänvisning till instansordningen har det i resningsärendet förordnats att målet ska tas upp i hovrätten.

NJA 2015 s. 882