Mål: Ö 3109-16

NJA 2017 s. 527

Prejudikat

Ersättning till målsägandebiträde vid substitution.