Mål: Ö 2985-16

"Det sönderrivna testamentet" NJA 2017 s. 362

Prejudikat

Återkallelse av testamente. Testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Det är dock tillräckligt att testamentstagaren kan göra detta övervägande sannolikt.

NJA 2017 s. 362