Mål: Ö 2240-16

NJA 2018 s. 97

Prejudikat

Resning har i mål om företagsbot beviljats enligt grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet rättegångsbalken.