Mål: Ö 5456-18

Åklagarens bristande klagorätt NJA 2019 s. 15

Prejudikat

En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.