Mål: Ö 5456-18

Åklagarens bristande klagorätt NJA 2019 s. 15

Prejudikat

En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 5456-18
Föreslagen benämning
Åklagarens bristande klagorätt
Lagrum
1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 23 kap. 5 § rättegångsbalken3 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 23 kap. 5 § rättegångsbalken4 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 23 kap. 5 § rättegångsbalken7 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 23 kap. 5 § rättegångsbalken
Sökord
MålsägandebiträdeÖverklagandeKlagorätt