Mål: T 1634-18

Den betalande sambon NJA 2019 s. 23

Prejudikat

En sambo har betalat fakturor som avsett den andra sambons egendom som inte var samboegendom men som användes av samborna gemensamt. Den betalande sambon har ansetts ha bevisbördan för sitt påstående att betalningen utgjort ett penninglån. När han inte bevisat sitt påstående uppkommer frågan om han har rätt till ersättning på den grunden att den andra sambon, sedan samboförhållandet upphört, har gjort en obehörig vinst. Frågan har besvarats nekande.

Om avgörandet

Målnummer
T 1634-18
Föreslagen benämning
Den betalande sambon
Lagrum
1 § sambolagen (2003:376)2 § sambolagen (2003:376)3 § sambolagen (2003:376)8 § sambolagen (2003:376)
Rättsfall
NJA 1975 s. 298”Hakvin och Elvira” NJA 1975 s. 577NJA 1992 s. 163Klädpartiet och avräkningen” NJA 2009 s. 64NJA 2013 s. 242”Tandläkarens olycka” NJA 2014 s. 364”Terrys restaurang” NJA 2017 s. 1094
Sökord
SamborBevisbördaObehörig vinst