Mål: Ö 1820-18

Likvidators retentionsrätt NJA 2019 s. 259

Prejudikat

En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 1820-18
Benämning
Likvidators retentionsrätt
Lagrum
4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979)15 § kommissionslagen (2009:865)
Rättsfall
NJA 1971 s. 122NJA 1981 s. 1050NJA 1982 s. 404NJA 1985 s. 29NJA 1985 s. 205NJA 1987 s. 312NJA 2008 s. 282NJA 2009 s. 500NJA 2014 s. 935
Sökord
LikvidatorKvittningRetentionsrätt