Mål: T 5247-18

Takläggaren NJA 2019 s. 607

Prejudikat

Fråga om kränkningsersättning vid bedrägeri.