Mål: T 5247-18

Takläggaren

Prejudikat

Fråga om kränkningsersättning vid bedrägeri.

Om avgörandet

Målnummer
T 5247-18
Föreslagen benämning
Takläggaren
Lagrum
2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207)
Rättsfall
NJA 2011 s. 3
Sökord
KränkningBedrägeriSkadestånd