Mål: Ö 2479-19

NJA 2019 s. 611

Prejudikat

Utlämning för lagföring. Hinder mot utlämning till Kina har ansetts föreligga enligt 7 § utlämningslagen. En utlämning till Kina har också ansetts vara oförenlig med artiklarna 2, 3 och 6 i Europakonventionen.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 2479-19
Lagrum
1 § lagen (1957:668) om utlämning för brott4 § lagen (1957:668) om utlämning för brott7 § lagen (1957:668) om utlämning för brott9 § lagen (1957:668) om utlämning för brott10 § lagen (1957:668) om utlämning för brott12 § lagen (1957:668) om utlämning för brottartikel 2 i Europakonventionenartikel 3 i Europakonventionenartikel 6 i Europakonventionen
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
NJA 2007 s. 574NJA 2009 s. 280NJA 2012 N 23NJA 2013 s. 88NJA 2017 s. 677NJA 2017 s. 975Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, Series A no. 161Ahorugeze v. Sweden, no 37075/09, 27 October 2011Othman [Abu Qatada] v. the United Kingdom, no. 8139/09, ECHR 2012 [extracts]Al Nashiri v. Poland, no. 28761/11, 24 July 2014Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, ECHR 2010
Sökord
UtlämningDödsstraffFörföljelseRätten till livRätten till rättvis rättegångTortyr