Mål: Ö 1272-19

"Egendomen i Spanien" NJA 2019 s. 991

Prejudikat

Svårigheter att få betalt kan utgöra skälig orsak för en boutredningsman att bli entledigad. Även fråga om rätt till förskott för utlägg.