Mål: Ö 5761-19

”Badrumsfixarens rättegångskostnad”

Prejudikat

Ett bolag väckte talan mot två personer och vann mot den ena men förlorade mot den andra. Bolaget har ansetts ha rätt till full ersättning från den förlorande motparten för de rättegångskostnader som var gemensamma för de två målen.