Mål: B 7230-22, B 7635-22

”Mordet i hissen” (I) ”Överskottspåståendet om skytten” (II) NJA 2023 s. 460

Prejudikat

Tolkning av begreppet annan gärning i 30 kap. 3 § rättegångsbalken (I och II).