Mål: P 124-23

"Spamfiltret" NJA 2024 s. 3

Prejudikat

Ett överklagande skickades in via e-post. Innan tiden för överklagande hade löpt ut fastnade meddelandet i ett spamfilter i den mottagande myndighetens datanätverk. Trots att meddelandet levererades till myndighetens mottagningsfunktion först sedan överklagandetiden hade gått ut, har överklagandet ansetts inkommet i rätt tid