Mål: B 1504-22

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om grovt rattfylleri, i vilket den tilltalade invänt att han saknade uppsåt till gärningen med hänsyn till att han befann sig i ett s.k. somnambult tillstånd. (Svea hovrätt mål B 76-20).