Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

Högsta domstolen

Du kan ta del av Högsta domstolens allmänna handlingar via e-post, vanligt brev eller genom att besöka oss. I våra lokaler har vi handlingar i mål som avgjorts från och med 1995. Äldre handlingar finns hos Riksarkivet. Handlingar som skickats till eller från tingsrätten eller hovrätterna förvaras i deras arkiv.

Beställa allmän handling

För att Högsta domstolen ska kunna lämna ut en handling ska du helst ange vilket målnummer det gäller och vilken handling du vill ha ut.

Vet du

inte målnumret behöver du i stället ange andra uppgifter så att vi kan hitta handlingen. Det kan till exempel vara:

  • Datum för dom eller beslut
  • Namn på parter
  • Personnummer
  • Vilken hovrätt som prövat målet och deras målnummer

Ange också hur du vill få handlingen.

Avgifter

Högsta domstolen tar betalt för kopior enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften beror på hur handlingen lagras och hur du kan ta emot den.

E-post

Många handlingar lagras i elektroniskt (till exempel domar utan underskrift). Vi tar betalt först när du vill att vi e-postar dig tio handlingar eller fler. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

Finns handlingen bara på papper (till exempel undertecknade domar) e-postar vi gärna efter att materialet skannats. Vi tar då ut avgift om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Post

Vi skickar papperskopior med vanlig post. Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Porto och eventuellt postförskott tillkommer.

Stora datamängder och inspelningar

Beställer du stora datamängder kan vi spara ner materialet på en CD/DVD som skickas med post. Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Gäller beställningen en film eller ljudupptagning tar vi en avgift på 120 kronor. I avgiften ingår kostnaden för CD/DVD.

Skickas CD/DVD per brev tillkommer porto och eventuellt postförskott.

Betala avgift

Vi informerar om eventuell avgift innan handlingarna skickas. För att vi ska kunna fakturera ber vi om en fakturaadress och ditt person- eller organisationsnummer.

Beställning av handlingar från 1995 till nu

Enklast beställer du kopior av Högsta domstolens handlingar per e-post

Du kan också nå oss i våra lokaler: Riddarhustorget 8, Stockholm

Eller via post: Box 2066, 103 12 Stockholm

Beställning av handlingar från 1789–1994

Högsta domstolens äldre handlingar finns hos Riksarkivet och kan beställas därifrån

Intyg om laga kraft

Högsta domstolens domar och beslut är laga kraft så snart de meddelats. Ofta är det därför onödigt med ett intyg om laga kraft. Behöver du ändå ett intyg så hjälper vi till.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll