Fördelning av ansvar vid dubbelförsäkring

Mål: T 5515-18

I Göteborg inträffade 2011 två spårvagnsolyckor. Spårvagnsföretaget hade ansvarsförsäkringar hos två olika försäkringsbolag och använde sig av sin försäkring hos det ena bolaget. Detta försäkringsbolag krävde sedan i sin tur det andra försäkringsbolaget på en del av den ersättning som hade betalats ut till spårvagnsföretaget.

Frågan var om försäkringsbolaget var förhindrat att på detta sätt kräva ersättning av det andra bolaget eftersom spårvagnsföretaget inte i tid hade anmält skadan också hos det bolaget.

Högsta domstolen har kommit fram till att det försäkringsbolag som har betalat ut ersättning till den försäkrade kan rikta krav mot ett annat försäkringsbolag trots att den försäkrade inte framställt anspråk på ersättning i tid enligt försäkringsavtalet med det bolaget.

Hovrättens dom har därmed ändrats.

Bifogade filer