Prejudikat om övergrepp i rättssak

Mål: B 5534-18
Upprepade angrepp mot ett brottsoffer under en tremånadersperiod är inte ett enda brott utan i stället flera särskilda fall av övergrepp i rättssak.

En person som dömts för våldtäkt har under en tremånadersperiod begått upprepade angrepp mot brottsoffret i syfte att förmå henne att återta sina uppgifter. Tingsrätten och hovrätten bedömde gärningarna som ett fall av grovt övergrepp i rättssak. Brottet ansågs ha ett straffvärde motsvarande två års fängelse och domstolarna bestämde straffet för det brottet och för ett annat brott till fängelse i två år och en månad.

Högsta domstolen gör bedömningen att gärningarna bör bedömas som flera särskilda fall av övergrepp i rättssak av normalgraden. En av de åtalade gärningarna var allvarlig (bl.a. upprepade strypgrepp), men den kan enligt domstolen, när den bedöms för sig, inte anses nå upp till nivån för grovt brott. Straffvärdet för den samlade brottsligheten påverkas emellertid i skärpande riktning av att det har varit fråga om upprepade brott i ett och samma syfte som dessutom har riktat sig mot en och samma målsägande. Straffet har bestämts till fängelse i två år.

Bifogade filer