Avgörande om målsägandebiträde i högre rätt

Mål: Ö 693-20
I avgörandet prövas betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk i hovrätten.

En dom där en person dömdes för mord överklagades till hovrätten av den tilltalade. Den avlidnas make överklagade också domen och yrkade mer skadestånd än vad tingsrätten hade dömt ut. Han begärde att få målsägandebiträde även i hovrätten. Åklagaren uppgav att hon inte åtog sig att föra målsägandens talan om enskilt anspråk. Hovrätten avslog begäran.

Bedömningen ska enligt Högsta domstolen utgå från vilket behov av biträde i skadeståndsdelen målsäganden har i överrättsprocessen. När åklagaren inte bistår med hjälp föreligger ofta ett större behov om målsäganden har överklagat i skadeståndsdelen. Om det tvärtom endast är den tilltalade som har överklagat kan situationen vara annorlunda.

I målet ansåg Högsta domstolen att omständigheterna sammantagna var sådana att målsägandebiträde skulle förordnas.