Den som har fått en förvaltare förordnad för sig har kunnat utfärda en giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap

Mål: Ö 5795-19

Tingsrätten beslutade att utse en förvaltare åt en person. Beslutet gällde omedelbart. Med stöd av en fullmakt som hade utfärdats efter beslutet överklagade en advokat beslutet för personens räkning. Hovrätten ansåg inte att advokaten hade visat att han hade behörighet att överklaga beslutet.

Högsta domstolen gör bedömningen att den som har fått en förvaltare förordnad för sig har rätt att själv överklaga det beslutet. Därmed anser domstolen att en sådan person också kan utfärda en giltig fullmakt åt någon annan att överklaga beslutet.

Högsta domstolen undanröjer därför hovrättens avvisningsbeslut och lämnar tillbaka målet till hovrätten för fortsatt handläggning.