Dom i målet om fentanylanaloger

Mål: B 2553-19
Högsta domstolen fastställer hovrättens dom i det uppmärksammade målet om vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger. Det betyder att den tilltalade döms för grovt vållande till annans död, i åtta fall, till fängelse i fyra år.

Ett bolag sålde via en webbplats bl.a. fentanylanaloger avsedda för missbruk. Substanserna såldes i form av nässpray. Åtta personer dog efter att ha använt sprayerna. Två personer som var aktiva i bolaget åtalades. De fälldes i tingsrätten för vållande till annans död och viss annan brottslighet. Hovrätten fastställde med mindre ändringar tingsrättens dom. En av personerna överklagade.

Högsta domstolen har nu fastställt hovrättens dom. Enligt domstolen har försäljningen innefattat ett otillåtet risktagande. Gärningarna har därför varit oaktsamma. Den tilltalade har vidare insett risken för dödsfall och är därför också ansvarig för gärningarna.

Enligt Högsta domstolen är det visserligen så att utgångspunkten vid försäljning av narkotika och andra liknande rusmedel är att ansvar för vållande till annans död inte kommer ifråga när någon dör efter att frivilligt ha använt ett visst preparat. Men ansvar kan komma ifråga för en säljare om köparen inte kan anses ha tillräckliga möjligheter att ta ansvar för sig själv och sin hälsa.

I det här fallet har det varit fråga om extremt farliga substanser som dessutom har sålts i en form som har gjort det svårt att dosera dem. Det har därför i praktiken saknats möjlighet för köparna att överblicka och hantera riskerna med att använda substanserna. Att köparna frivilligt har använt dem – vilket var vad som kunde förväntas vid försäljningen – kan därför inte frita säljarna från ansvar.

Justitierådet Petter Asp säger, beträffande frågan om varför just de här gärningarna har lett till ansvar:

  • Det avgörande för utgången har framför allt varit att preparaten har varit alldeles särskilt farliga och svårdoserade. Det gör i det här fallet att den tilltalade blir ansvarig även om köparna själva har valt att använda preparaten.