Säljare av hus fick betalning till köpare ersatt av städfirma

Mål: T 1247-23
En säljare av en fastighet betalade förlikningsvis ett visst belopp till köparna efter att de hade framställt krav på ersättning för en vattenskada på fastigheten. Skadan hade orsakats av en städfirma som säljaren hade anlitat inför köparnas tillträde. Säljaren har ansetts ha rätt till ersättning från städfirman för sin betalning till köparna.

En privatperson ingick ett avtal om att sälja sitt hus. Inför köparnas tillträde anlitade hon en städfirma för flyttstädning. Efter att städningen utförts tillträdde köparna huset, varpå de upptäckte en vattenskada på badrumsgolvet och på delar av golvet i det angränsande rummet.

Köparna krävde säljaren på ersättning för vattenskadan. Parterna ingick så småningom en förlikning som innebar att säljaren betalade 70 000 kr till köparna. Därefter krävde säljaren städfirman på ersättning med motsvarande belopp. Hon gjorde gällande att bolaget hade orsakat vattenskadan vid utförandet av städtjänsten och att skadans storlek för henne motsvarade det belopp som hon hade betalat till köparna.

Högsta domstolen, som hade beviljat prövningstillstånd med utgångspunkt i att städfirman var skadeståndsskyldig för skadan, konstaterar att den som drabbas av en skada ska få full ekonomisk ersättning för skadan. I detta fall var förlikningen betingad uteslutande av den skada som städfirman ansvarade för och det belopp som säljaren betalade i förlikningen var inte högre än vad hon hade anledning att utgå från att hon skulle ha behövt betala vid en prövning i domstol.

Högsta domstolens slutsats är att säljarens betalning till köparna i sin helhet är en ersättningsgill kostnad som omfattas av städfirmans skadeståndsskyldighet.

Benämning

”Flyttstädningen”