Mål: 2132-08

Dom eller beslut

Fråga om en i Finland bosatt speditör som haft fast anställning i Sverige och därvid regelbundet arbetat här i 7-dagarsperioder ska anses ha stadigvarande vistats i Sverige.