Mål: 3831-06

Dom eller beslut

Fråga om beskattning av köpeskilling vid försäljning av andelar i kommanditbolag hos ägare av kapitalförsäkring som tecknats i ett s.k. skatteparadis i fall då köpeskillingen tillgodoförts kapitalförsäkringen. Även fråga om byte av inkomstslag.