Mål: 1597-06

Dom eller beslut

Fråga om en anmälan mot en läkare som utfärdat intyg om någons hälsotillstånd bort prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som en fråga om disciplinpåföljd. Prövningstillstånd i kammarrätt.