Mål: 1355-07

Dom eller beslut

Fråga om sekretess för uppgift om anordnade förvaltarskap.