Mål: 3960-08

Dom eller beslut

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om en familjehemsförälder, vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt, kan anses ha haft förvärvsarbete.