Mål: 654-10

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående kommunal fastighetsavgift.