Mål: 7851--7853-06

Dom eller beslut

Fråga om vilka kriterier som ska ligga till grund för en fördelning av kostnader på skäligt sätt mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet.