Mål: 8143-08

Dom eller beslut

Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökade inkomster från uthyrda fastigheter.