Mål: 8480-08

Dom eller beslut

Fråga om ett betende som orsakas av ett psykiskt funktionshinder kan anses som ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.