Mål: 6895-09

Dom eller beslut

Den fråga i målet som lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller om kamerautrustning som ska användas vid en skola ska anses vara övervakningskameror.