Mål: 873-08

Dom eller beslut

Bygglov har vägrats för uppförande av ett s.k. miljöhus på ett område som inte får bebyggas.