Mål: 4744--4745-10

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i KR; sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.