Mål: 426-11

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för fastigheten Ulvsunda slott 1 m.m. i stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda industriområde i Stockholms kommun.