Mål: 4615-10

Dom eller beslut

En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstol för inkomstförlust på grund av uppdraget överklagas hos förvaltningsrätten.