Mål: 7782-11

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende detaljplan för kv. Åstorp m.m. i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm.